Wniosek i załączniki do programu Czyste Powietrze na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie: https://www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci-czyste-powietrze.html

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/00_WNIOSEK_PDF_CZYSTE_POWIETRZE.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/01_Program_priorytetowy_Czyste_Powietrze_140918.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/02_Wymagania_techniczne_140918.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/03_Regulamin_naboru_2018_07_25_Czyste_Powietrze.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/05_WoD_zal_ODO_1_Informacja_ODO_dla_czlonkow_gosp_domowego_140918_Szczecin.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/06_WoD_zal_ODO_2_oswiadczenie_ODO_dane_szczegolnej_kategorii_140918_Szczecin.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/07_Instrukcja_do_WoD_dla_nowego_wniosku_o_dofinansowanie__170918.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/10_Protokol_dopuszczajacy_WZOR_140918.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/12_umowa_dotacji_WZOR_7.09.208.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/14_Zal_7_do_umowy_dotacji_-_zgoda_wspolwlascicieli_140918.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/15_Zal_8_do_umowy_dotacji_-_oswiadczenie_wspolmalzonka_140918.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/16_umowy_pozyczki_WZOR_7.09.2018.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/20_Zal_9_do_umowy_pozyczki_-_zgoda_wspolwlascicieli_140918.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/21_Zal_10_do_umowy_pozyczki_-_oswiadczenie_wspolmalzonka_140918.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/22_Zestawienie_rzeczowo-finansowe_WZOR.xlsx

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/23_Wniosek_o_platnosc_WZOR_170918.pdf

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/24_Wniosek_o_platnosc_zal_1_Zest_dok_ksiegowych_WZOR_070918.xlsx

www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze/25_Wniosek_o_platnosc_zal_4_Prot_odb_cz__WZOR_140918.pdf